2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ                                          

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 

Α ΟΜΑΔΑ

1ο ΘΕΜΑ

    α) Τι λέμε απλοποίηση ενός κλάσματος

    β) Πώς γίνεται η απλοποίηση ενός κλάσματος

    γ) Να κάνετε ένα παράδειγμα

                                                                                                                    ( 5 Μονάδες )

2ο ΘΕΜΑ

   α) (συμπλήρωσε) 

   β) (συμπλήρωσε) Αν το κλάσμα   είναι ανάγωγο τότε  ΜΚΔ ( α , β ) = _____

   γ) (σωστό / λάθος )               Σ / Λ

 

   δ) (σωστό / λάθος )  Αν πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή ενός κλάσματος με το 4 ,

                         το κλάσμα θα γίνει τέσσερις φορές  μικρότερο   Σ / Λ

 

ε ) (σωστό / λάθος)  Αν ένα βάζο σπάσει σε 1000 κομμάτια τότε το κάθε κομμάτι  εκφράζεται με το κλάσμα         Σ / Λ           ( 5 Μονάδες )

                                                                  

3ο ΘΕΜΑ

     α)      Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα :   ,  ,  , 1 ,  ,  ,  .

 

     β)      Να συγκρίνετε τα κλάσματα  :   ,  ,  

                                                                                               

     γ)       Να δείξετε ότι                                          (6 Μονάδες)

 

                                                                                                                                               

4ο ΘΕΜΑ

     α)  Τα   του κιλού κρασί κοστίζεί 15 Ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα  των 4 κιλών;

 

     β) Να υπολογίσετε το κλάσμα που εκφράζει το γραμμοσκιασμένο τμήμα  

                                                                                             ( 4 Μονάδες)

                                                                                                         

 

 

 

                                                                           Β ΟΜΑΔΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

     α) Τι λέμε ισοδύναμα κλάσματα

     β) Να εξηγήσετε την μέθοδο χιαστί

    γ) Με ένα παράδειγμα να εξηγήσετε πώς δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα

                                                                                                                   ( 5 Μονάδες )

2ο ΘΕΜΑ

    α) (συμπλήρωσε) 

     β) (συμπλήρωσε) Αν το κλάσμα   είναι ανάγωγο τότε  ΜΚΔ ( α , β ) = _____

 

    γ) (σωστό / λάθος ) Αν  α  μεγαλύτερο  του  β   τότε      μεγαλύτερο  Σ / Λ

 

    δ) (σωστό / λάθος )  Αν διαιρέσουμε τον παρονομαστή ενός κλάσματος με το 4 ,

                               το κλάσμα θα γίνει τέσσερις φορές  μεγαλύτερο          Σ / Λ

 

ε ) (σωστό / λάθος)  Αν ένα βάζο σπάσει σε 1000 κομμάτια τότε το κάθε κομμάτι  εκφράζεται με το κλάσμα         Σ / Λ           ( 5 Μονάδες )

                                                                  

3ο ΘΕΜΑ

    α)      Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα :   ,  ,  , 1 ,  ,  ,  .

 

    β)      Να συγκρίνετε τα κλάσματα  :   ,  ,  

 

    γ)       Να δείξετε ότι                                                 (6 Μονάδες)

 

                                                                                                                                               

4ο ΘΕΜΑ

    α)  Τα   του κιλού κρασί κοστίζεί 18 Ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα  των 4 κιλών;

 

    β) Να υπολογίσετε το κλάσμα που εκφράζει το γραμμοσκιασμένο τμήμα  

                                                                                           ( 4 Μονάδες)

                                                                                                         

 

 

 

Α ΟΜΑΔΑ ( 2η Εκδοση)

 

 

1ο ΘΕΜΑ

    α) Τι λέμε απλοποίηση ενός κλάσματος

    β) Πώς γίνεται η απλοποίηση ενός κλάσματος

    γ) Να κάνετε ένα παράδειγμα

                                                                                                                   ( 5 Μονάδες )

2ο ΘΕΜΑ

    α) (συμπλήρωσε) 

    β) (συμπλήρωσε) Αν το κλάσμα     α,β όχι 0 , είναι ανάγωγο τότε  ΜΚΔ ( α , β ) = _____

 

    γ) (σωστό / λάθος )               Σ / Λ

 

    δ) (σωστό / λάθος )  Αν πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή ενός κλάσματος με το 4 ,

                               το κλάσμα θα γίνει τέσσερις φορές  μικρότερο   Σ / Λ

 

ε ) (σωστό / λάθος)  Αν ένα βάζο σπάσει σε 1000 κομμάτια τότε το κάθε κομμάτι  εκφράζεται με το κλάσμα         Σ / Λ           ( 5 Μονάδες )

                                                                  

3ο ΘΕΜΑ

    α)      Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα :   ,  ,  , 1 ,  ,  ,  .

 

    β)      Να συγκρίνετε τα κλάσματα  :   ,  ,  

 

   γ)       Να δείξετε ότι                                                (6 Μονάδες)

 

                                                                                                                                               

4ο ΘΕΜΑ

   α)  Τα   του κιλού κρασί κοστίζει 15 Ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα  ;

 

    β) Να υπολογίσετε το κλάσμα που εκφράζει το γραμμοσκιασμένο τμήμα  

                                                                                   ( 4 Μονάδες)

                                                                                                         

 

 

 

Β ΟΜΑΔΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

    α) Τι λέμε ισοδύναμα κλάσματα

    β) Να εξηγήσετε την μέθοδο χιαστί

    γ) Με ένα παράδειγμα να εξηγήσετε πώς δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα

                                                                                                                   ( 5 Μονάδες )

2ο ΘΕΜΑ

    α) (συμπλήρωσε) 

    β) (συμπλήρωσε) Αν το κλάσμα   είναι ανάγωγο τότε  ΜΚΔ ( α , β ) = _____

 

    γ) (σωστό / λάθος ) Αν  α  μεγαλύτερο  του  β   τότε      μεγαλύτερο  Σ / Λ

 

    δ) (σωστό / λάθος )  Αν πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή ενός κλάσματος με το 4 ,

                               το κλάσμα θα γίνει τέσσερις φορές  μεγαλύτερο          Σ / Λ

 

ε ) (σωστό / λάθος)  Αν ένα βάζο σπάσει σε 1000 κομμάτια τότε το κάθε κομμάτι  εκφράζεται με το κλάσμα         Σ / Λ           ( 5 Μονάδες )

                                                                  

3ο ΘΕΜΑ

     α)      Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα :   ,  ,  , 1 ,  ,  ,  .

 

     β)      Να συγκρίνετε τα κλάσματα  :   ,  ,  

 

     γ)       Να δείξετε ότι                                                 (6 Μονάδες)

 

                                                                                                                                               

4ο ΘΕΜΑ

   α)  Τα   του κιλού κρασί κοστίζει 18 Ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα  ;

 

   β) Να υπολογίσετε το κλάσμα που εκφράζει το γραμμοσκιασμένο τμήμα  

                                                                                   ( 4 Μονάδες)

                                                                                                         

Καλή Επιτυχία